www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. นักเรียนปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนซื่อสัตย์

ก. มีอะไรก็ให้เพื่อนหมด
ข. รู้อะไรมาก็เล่าให้เพื่อนฟัง
ค. ทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง
ง. ทำอะไรที่ไม่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ

ข้อ 2. ข้อใดเป็นการเสียสละที่ทำได้ง่ายที่สุด

ก. บริจาคโลหิต
ข. ร่วมกิจกรรมในชุมชน
ค. แสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
ง. แบ่งปันสิ่งของให้แก่คนทุกข์ยาก

ข้อ 3. นักเรียนจะเสียสละเพื่อส่วนรวมได้อย่างไร

ก. ให้เวลาร่วมกิจกรรม
ข. ให้เพื่อนยืมของใช้
ค. ให้เงินคนขอทาน
ง. ให้เงินน้องไปใช้

ข้อ 4. กมลนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปมอบให้คนที่ประสบอุทกภัย การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

ก. จะได้มีคนรู้จักมากๆ
ข. แสดงความมีน้ำใจ
ค. ไม่ต้องการให้บ้านรก
ง. เพื่อจะได้รับการยกย่อง

ข้อ 5. นักเรียนสามารถช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างไร

ก. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า
ข. ไปช่วยดูแลรักษาป่า
ค. ใช้ของที่ผลิตจากไม้
ง. ไม่รับประทานผลไม้

ข้อ 6. การกระทำข้อใด ควรได้รับการยกย่อง

ก. บอยต่อยเพื่อนปากแตก
ข. บอลข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ค. บุ๋มเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งให้ครู
ง. แบมเก็บนาฬิกาได้แล้วนำไปขาย

ข้อ 7. นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. ซื้อของเล่นสะสมเก็บไว้
ข. หนีเรียนไปหารายได้พิเศษ
ค. หยุดเรียนอยู่บ้านเลี้ยงน้อง
ง. ตั้งใจและเอาใจใส่การเรียน

ข้อ 8. การพูดในข้อใด ควรได้รับคำชมเชย

ก. พูดปดโดยไม่มีใครรู้
ข. พูดความจริงทั้งหมด
ค. พูดโต้ตอบทันคน
ง. พูดโอ้อวดเก่ง

ข้อ 9. เมื่อเพื่อนมาชวนนักเรียนไปเก็บขยะรอบโรงเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ไปช่วยทันที
ข. บอกว่าไม่ว่าง
ค. ตามไปดูเพื่อน
ง. ห้ามเพื่อนอย่าไป

ข้อ 10. ถ้าเพื่อนมีน้ำใจช่วยเหลือเรา นักเรียนควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร

ก. ให้เงินเพื่อนตอบแทน
ข. บอกเพื่อนให้เลิกมายุ่งกับตน
ค. หาโอกาสแสดงน้ำใจกับเพื่อน
ง. ปล่อยให้เพื่อนช่วยเหลือเราต่อไป


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม