www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1 – 4 ข้อใดเขียนถูกต้อง

ข้อ 1.

ก. กะเพาะ
ข. กระทิ
ค. กระทะ
ง. กระเพรา


ข้อ 2.

ก. ขโมย
ข. คมำ
ค. ชมภู
ง. นาฑี

ข้อ 3.

ก. เค้ก
ข. โน๊ต
ค. เชิ๊ต
ง. คุ๊กกี้

ข้อ 4.

ก. สถิต
ข. จำนงค์
ค. ดำรงค์
ง. สังวาลย์

จากบทประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 5 – 8

อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า
ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย
อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย
แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา
อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส
ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา
เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา
เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย

(รุจี ตันติอัศวโยธี)

ข้อ 5. “อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้าทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย” หมายถึงสัตว์ชนิดใด

ก. หนู
ข. หมู
ค. หมา
ง. แมว


ข้อ 6. “อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลายแต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา” หมายถึงสัตว์ชนิดใด

ก. หนู
ข. ยุง
ค. ปลวก
ง. แมลงสาบ

ข้อ 7. “อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรสต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา” หมายถึงรสอะไร

ก. รสขม
ข. รสเค็ม
ค. รสหวาน
ง. รสเปรี้ยว

ข้อ 8. “เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา” หมายถึงอะไร

ก. ข้าว
ข. ขนม
ค. บะหมี่
ง. ก๋วยเตี๋ยว

ข้อ 9. แม่พูดว่า “อย่าทำอย่างนี้ อย่าทำอย่างนี้” ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใดแทนข้อความที่เน้นตัวหนา

ก. ยมก
ข. จุลภาค
ค. อัศเจรีย์
ง. อัญประกาศ

ข้อ 10. ชม. อ่านว่าอย่างไร

ก. ชม
ข. ชมเชย
ค. ชั่วโมง
ง. เชียงใหม่


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม