www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

ก. การค้นพบความรู้ใหม่ๆ
ข. การรับวัฒนธรรมต่างชาติ
ค. การใช้แรงงานคนแทนแรงงานสัตว์
ง. การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ข้อ 2. การที่ประชากรในชุมชนมีอาชีพหลากหลายจะเกิดผลดีด้านใด

ก. สภาพเศรษฐกิจ
ข. ฐานะทางสังคม
ค. ความสามัคคี
ง. ความเป็นอยู่

ข้อ 3. ประเพณีบุญบั้งไฟมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ก. ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
ข. แสดงความเคารพต่อเทพเจ้า
ค. ต่ออายุให้กับผู้สูงอายุที่เรานับถือ
ง. เป็นการแข่งขันยิงบั้งไฟประจำปี

ข้อ 4. ใครช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี

ก. กุ้งไปร่วมงานทอดผ้าป่าที่วัด
ข. บอลไปดูการแข่งขันแข่งเรือยาว
ค. ต้อยไปแสดงดนตรีไทยที่โรงเรียน
ง. กุ๊กไปเรียนร้อยพวงมาลัย

ข้อ 5. การลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนาเกิดผลดีอย่างไร

ก. สร้างความสามัคคีในชุมชน
ข. สร้างความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
ค. ทำให้คนในชุมชนบูชาแม่โพสพ
ง. ทำให้คนเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน

ข้อ 6. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ก. นุ๊กสวัสดีคุณครูเมื่อไปถึงโรงเรียน
ข. นิวแต่งชุดสากลไปทำบุญ
ค. นิ้งวาดธงชาติไทยบนกำแพงวัด
ง. หนิงถ่ายรูปการแสดงรำไทย

ข้อ 7. สถานที่สำคัญทางศาสนาในชุมชนมีความสำคัญอย่างไร

ก. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ข. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ค. เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
ง. ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อ 8. การศึกษาประวัติชุมชนเกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด

ก. การพัฒนาชุมชน
ข. วัฒนธรรมประเพณี
ค. การนับถือศาสนาของคนในชุมชน
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของชุมชนเมือง

ก. เป็นสังคมที่เน้นวัตถุนิยม
ข. สมาชิกในชุมชนเอื้อเฟื้อจริงใจกัน
ค. ผู้คนมีการแข่งขันกันมากขึ้น
ง. ชีวิตของคนไม่ผูกพันกับธรรมชาติ

ข้อ 10. วัฒนธรรมทางวัตถุ ตรงกับข้อใด

ก. การแต่งกาย
ข. การบวชนาค
ค. การแข่งเรือยาว
ง. การทำบุญตักบาตร


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม