www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย

ก. มีแขนขายาวขึ้น
ข. มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ค. มีส่วนสูงเพิ่มขึ้น
ง. มีฟันที่ขาวขึ้น

ข้อ 2. ข้อใดเป็นลักษณะของวัยเด็กตอนต้น

ก. คำนึงถึงชีวิตที่เหลืออยู่
ข. รู้จักช่วยเหลือตนเองได้
ค. เล่นกีฬากับเพื่อนๆได้อย่างคล่องแคล่ว
ง. รู้สึกขาดคุณค่าในตนเอง

ข้อ 3. ในวัยของนักเรียน ส่วนใหญ่พ่อแม่จะอยู่ในวัยใด

ก. วัยรุ่นตอนกลาง
ข. วัยรุ่นตอนปลาย
ค. วัยผู้ใหญ่
ง. วัยชรา

ข้อ 4. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของวัยเด็กตอนกลาง

ก. ให้พ่อแม่แต่งตัวให้
ข. เก็บตัวเงียบคนเดียว
ค. เล่นเฉพาะกับพี่น้อง
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ

ข้อ 5. วีรดามักจะหงุดหงิดง่าย ชอบแต่งตัวเลียนแบบดารา สนใจเพศตรงข้ามวีรดาน่าจะอยู่ในวัยใด

ก. วัยรุ่น
ข. วัยทารก
ค. วัยชรา
ง. วัยผู้ใหญ่

ข้อ 6. ผู้ที่อยู่ในวัยชรามักคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่าแล้วถ้านักเรียนมีญาติผู้ใหญ่อยู่ในวัยชรา จะช่วยท่านได้อย่างไร

ก. ชวนท่านไปเดินทางไกล
ข. ชวนท่านพูดคุยอยู่เสมอ
ค. เข้าไปขอเงินท่านบ่อยๆ
ง. ต่อว่าท่านให้มีมานะ

ข้อ 7. การที่พ่อแม่หมั่นทำทุกอย่างแทนลูกจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไร

ก. ลูกช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ข. ลูกเป็นเด็กก้าวร้าว
ค. ลูกเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง
ง. ลูกจะอับอายเพื่อนฝูง

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันโรคฟันผุ

ก. แปรงฟันหลังกินอาหาร
ข. บ้วนปากหลังกินอาหาร
ค. กินผักและผลไม้ที่แข็ง
ง. กินอาหารที่มีรสจัดเป็นประจำ

ข้อ 9. ฟันชุดใดที่เราต้องระวังรักษาให้ดี

ก. ฟันแท้
ข. ฟันน้ำนม
ค. ฟันกราม
ง. ฟันเขี้ยว

ข้อ 10. เคลือบฟัน มีประโยชน์หรือไม่ เพราะอะไร

ก. มี เพราะช่วยทำให้เศษอาหารไม่ติดฟัน
ข. มี เพราะช่วยป้องกันเนื้อฟันจากอันตรายในการขบเคี้ยวอาหาร
ค. ไม่มี เพราะเคลือบฟันไม่มีหน้าที่อะไร
ง. ไม่มี เพราะเป็นเพียงส่วนประกอบบนตัวฟัน


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม