www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การทิ้งเศษกระดาษลงในโถส้วม จะทำให้เกิดผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้ส้วมมีกลิ่นเหม็น
ข. เปลืองน้ำในการทำความสะอาด
ค. ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
ง. ทำให้ส้วมอุดตันได้

ข้อ 2. ข้อใดเป็นลักษณะของห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ

ก. มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
ข. มีเครื่องครัวที่ทันสมัย
ค. อยู่ห่างไกลจากตัวบ้าน
ง. มีเครื่องดูดกลิ่นอาหาร

ข้อ 3. การสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด มีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร

ก. ทำให้ไม่มีกลิ่นตัว
ข. ทำให้ไม่เป็นโรคผิวหนัง
ค. ทำให้ไม่มีโรคประจำตัว
ง. ทำให้ไม่มีเหงื่อ

ข้อ 4. ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ

ก. เนียนกินขนมที่มีสีสันสดจัด
ข. นุ่นไม่รับบุหรี่ที่เพื่อนให้
ค. นิ่มออกกำลังกายทุกวัน
ง. น้องไม่โกรธที่เพื่อนแกล้ง

ข้อ 5. การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

ก. ทำให้ร่างกายแคระแกร็น
ข. ทำให้หายใจลำบาก
ค. ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย
ง. ทำให้มือเท้าชา

ข้อ 6. ข้อใดเป็นวิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก

ก. ทิ้งขยะลงในถังขยะ
ข. เผาขยะทุกสัปดาห์
ค. ปิดฝาตุ่มใส่น้ำ
ง. เลี้ยงสัตว์ในกรงที่มิดชิด

ข้อ 7. อาหารในข้อใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

ก. เผือก
ข. มะละกอ
ค. ส้ม
ง. คะน้า

ข้อ 8. นักเรียนไม่ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. มีฉลากระบุวันผลิต
ข. มีโฆษณาเกินจริง
ค. มีปริมาณน้อย
ง. มีเครื่องหมาย อ.ย.

ข้อ 9. ถ้าเพื่อนเตะฟุตบอลมาโดนเราโดยที่ไม่ตั้งใจนักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ให้อภัยเพื่อน
ข. ไปบอกครูว่าเพื่อนแกล้ง
ค. เตะลูกบอลใส่เพื่อน
ง. ต่อว่าเพื่อนอย่างรุนแรง

ข้อ 10. ถ้าเพื่อนกำลังเสียใจที่สอบตก นักเรียนไม่ควรทำสิ่งใด

ก. ปลอบใจเพื่อน
ข. ชวนพูดคุย
ค. พูดทับถมเพื่อน
ง. ชักชวนให้ทำกิจกรรมอื่น


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม