www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้าไม่มีไม้กวาดหยากไย่สำหรับกวาดหยากไย่ควรทำอย่างไร

ก. ต่อเก้าอี้ให้สูงๆ แล้วขึ้นไปยืนกวาด
ข. ใช้ไม้ต่อกับไม้กวาดดอกหญ้า
ค. บอกให้ผู้ใหญ่กวาด
ง. ไม่ต้องกวาด

ข้อ 2. พื้นกระเบื้องยางที่เปื้อนคราบน้ำมัน ควรทำความสะอาดอย่างไร

ก. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นถู
ข. ใช้แปลงทองเหลืองขัด
ค. ล้างด้วยน้ำร้อน
ง. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมผงซักฟอกถู

ข้อ 3. หลังจากทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่เป็นซีเมนต์แล้ว แต่ยังมีน้ำขังอยู่ ควรแก้ไขอย่างไร

ก. ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดให้แห้ง
ข. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดให้แห้ง
ค. ใช้ผ้าแห้งถูให้สะอาด
ง. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก

ข้อ 4. การเลือกเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ออกนอกบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่งใด

ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข. พาหนะที่ใช้เดินทาง
ค. สถานที่ที่จะไป
ง. จำนวนคนที่จะไป

ข้อ 5. ในฤดูหนาวควรใส่เสื้อสีอะไร จึงจะอบอุ่น

ก. สีขาว
ข. สีชมพู
ค. สีฟ้าอ่อน
ง. สีน้ำเงิน

ข้อ 6. วิธีการปรุงอาหารข้อใดใช้เวลาในการทำโดยเรียงจากน้อยไปหามาก

ก. ลวก – ทอด – ต้ม – นึ่ง
ข. ทอด – ลวก – นึ่ง – ต้ม
ค. ต้ม – นึ่ง – ทอด – ลวก
ง. นึ่ง – ต้ม – ลวก – ทอด

ข้อ 7. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อลุกจากโต๊ะอาหาร

ก. ยกเก้าอี้ไปไว้ที่อื่น
ข. ยกเก้าอี้คว่ำเก็บบนโต๊ะ
ค. เลื่อนเก้าอี้สอดชิดขอบโต๊ะ
ง. เลื่อนเก้าอี้ไปชิดกับเก้าอี้ของคนอื่น

ข้อ 8. ถ้ามีอาหารที่เหลือจากรับประทาน นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. นำไปตากแดด
ข. ใส่หม้อปิดฝาให้มิดชิด
ค. เททิ้งลงในถังขยะ
ง. อุ่นให้เดือด ทิ้งให้เย็น แล้วนำไปไว้ในตู้เย็น

ข้อ 9. การทำน้ำผลไม้ ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก

ก. คั้นน้ำผลไม้
ข. ทุบน้ำแข็งใส่แก้ว
ค. ล้างทำความสะอาดผลไม้
ง. เตรียมน้ำเชื่อม

ข้อ 10. อุปกรณ์ข้อใดเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาหารแบบผัด

ก. กระทะกับทัพพี
ข. กระทะกับตะหลิว
ค. หม้อกับตะหลิว
ง. หม้อกับทัพพี


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม