www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. งานช่างประเภทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมวิทยุ

ก. ช่างไม้
ข. ช่างไฟฟ้า
ค. ช่างก่อสร้าง
ง. ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ข้อ 2. ช่างเย็บผ้าใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดขนาดเสื้อผ้า

ก. ไม้เมตร
ข. ไม้บรรทัด
ค. สายวัด
ง. ตลับเมตร

ข้อ 3. ใครดูแลรักษาเครื่องมือช่างไม่ถูกต้อง

ก. ส้มซ่อมแซมเครื่องมือช่างก่อนนำไปเก็บ
ข. นุ้ยเก็บเครื่องมือใส่กล่องอย่างเรียบร้อย
ค. จ๋าตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้ทุกครั้ง
ง. แป้งล้างเครื่องมือที่เป็นโลหะด้วยน้ำสะอาด

ข้อ 4. วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ข้อใดมีแหล่งที่มา ต่างจาก ข้ออื่นๆ

ก. ใบไม้
ข. เกล็ดปลา
ค. กระป๋องน้ำอัดลม
ง. เปลือกหอย

ข้อ 5. นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดตัดผ้า

ก. มีด
ข. เลื่อย
ค. คัตเตอร์
ง. กรรไกร

ข้อ 6. ถ้าด้ามไม้กวาดขนไก่หัก นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ทิ้งถังขยะ
ข. ซ่อมแซม
ค. ซื้อใหม่
ง. เก็บในห้องเก็บของ

ข้อ 7. เศษวัสดุหมายถึงข้อใด

ก. สิ่งของหรือวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว
ข. สิ่งที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหรือหมดไป
ค. สิ่งของที่ต้องใช้กับงานต่างๆ
ง. สิ่งที่ประดิษฐ์ใช้เอง

ข้อ 8. กุ๊กกิ๊กใช้หนังจระเข้มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า แสดงว่ากุ๊กกิ๊กเลือกวัสดุตรงกับข้อใด

ก. แข็งแรง
ข. ราคาถูก
ค. ประหยัด
ง. หาได้ยาก

ข้อ 9. การเก็บรักษาอุปกรณ์ในการเย็บอย่างถูกวิธีและเป็นระเบียบมีประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด

ก. ทำให้งานมีความสวยงามประณีต
ข. เมื่อต้องการใช้หยิบหาง่าย
ค. มีอายุการใช้งานนานขึ้น
ง. ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ข้อ 10. ถ้านักเรียนต้องการประดิษฐ์ของขวัญให้เพื่อน ควรให้ในโอกาสต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก. งานวันเกิด
ข. งานขึ้นบ้านใหม่
ค. งานศพ
ง. งานแต่งงาน


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม