www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สำนวนใดมีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับ “หนีเสือปะจระเข้”

ก. ตายเอาดาบหน้า
ข. ใจดีสู้เสือ
ค. ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน
ง. เสือนอนก็ว่าเสือกลัว

จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อ 2-4

ข้อ 2. จากภาพที่เห็น คิดว่าใครน่าจะเป็นคนทำมากที่สุด

ก. คุณปู่
ข. คุณแม่
ค. ลูกสาว
ง. ลูกชาย

ข้อ 3. จากภาพที่เห็นควรเติมอะไรลงไปเพิ่มจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. ฝรั่ง
ข. เงาะ
ค. มังคุด
ง. ผักบุ้ง

ข้อ 4. ภาพที่เห็นควรตั้งชื่อว่าอะไร

ก. ผลผลิต
ข. พลังผัก
ค. น้ำพริกกับสารพัดผัก
ง. ผลิตผลไทย

จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อ 5-9

ข้อ 5. นักเรียนคิดว่า ตัวละครที่มีหน้าเป็นลิงมีชื่อว่าอะไร

ก. พระอภัยมณี
ข. ทศกัณฐ์
ค. พระราม
ง. หนุมาน

ข้อ 6. บทกลอนในวรรคใดหมายถึงตัวละครในข้อ 5

ก. ตัวเขียนปรากฏรจนาโสภาผ่องพักตร์อำไพ
ข. รูปทรงคล้ายองค์พระสุริยันผิวพรรณดั่งเทพนิมิต
ค. เป็นชายแช่มช้อยอรชรสีกายเขียวอ่อนดั่งมรกต
ง. เป็นวานรผู้เผ่นออกทางโอษฐ์เผือกไพโรจน์ทั้งกายหมด

ข้อ 7. ตัวละครที่เห็นในภาพเป็นอย่างไร

ก. รักกัน
ข. เกลียดกัน
ค. รู้จักกัน
ง. ไม่รู้จักกัน

ข้อ 8. ภาพที่เห็นเป็นการแสดงประเภทใด

ก. ลิเก
ข. โขน
ค. หมอลำ
ง. ค่าวซอ

ข้อ 9. ภาพที่เห็นมาจากวรรณคดีเรื่องใด

ก. สังข์ทอง
ข. เงาะป่า
ค. ไกรทอง
ง. รามเกียรติ์

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่สุภาพ

ก. เขาชอบพูดโกหก
ข. ประวิทย์เป็นคนขี้เกียจ
ค. วีณาออกลูกเป็นผู้ชาย
ง. ขออภัยที่มาช้าเกินไป


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม