www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด

ก. เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน
ข. ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด
ค. โทรศัพท์มือถือของฉันหาย
ง. หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ

ข้อ 2. คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด

ก. ทะเล รวบยอด แผนภาพ
ข. ระฆัง เนื้อเรื่อง ชีวิต
ค. ยางลบ เณรน้อย แว่นตา
ง. แม่ชี สำนวน น้ำร้อน

ข้อ 3. เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร

ก. คำ
ข. พยางค์
ค. วลี
ง. ประโยค

ข้อ 4. พยางค์ใดไม่เป็นคำ

ก. ปะ
ข. จะ
ค. งะ
ง. กะ

ข้อ 5. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “ บรรพบุรุษ ”

ก. ไปรษณีย์
ข. กรกฎาคม
ค. ทัศนียภาพ
ง. มกราคม

ข้อ 6. “ฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุด” ส่วนใดเป็นกลุ่มคำ

ก. ฉันตกลงใจไปกับเขา
ข. ฉันตกลงใจ
ค. ฉันไปกับเขาในที่สุด
ง. ในที่สุด

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

ก. ฉันไม่ชอบหน้าร้อน
ข. เธอขายของอยู่ที่ตลาด
ค. นกหลายหลากชนิด
ง. อาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ

ข้อ 8. ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวามากที่สุด

ก. โฉมดูเสือที่สวนสัตว์เขาเขียว
ข. ก้อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
ค. ป๋องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้
ง. น้ำใส่เสื้อสีฟ้าลายดอก

ข้อ 9. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับ “น้ำท่วม”

ก. เช้าค่ำ
ข. เข้าป่า
ค. เส้นหมี่
ง. ม้วนเสื่อ

ข้อ 10. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ

ก. ขนมในจานมีรสหวาน
ข. ดวงเพ็ญรีบก้าวเดิน
ค. โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด
ง. ครูอ่านหนังสือ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม