www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิสนธิ

ก. การปฏิสนธิภายนอกมีการผสมของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ภายในร่างกายของเพศเมีย แต่ตัวอ่อนออกมาเจริญภายนอก
ข. การปฏิสนธิภายใน เซลล์อสุจิเข้าผสมกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายของเพศเมีย แต่ตัวอ่อนเจริญภายในครรภ์
ค. การปฏิสนธิภายนอกไม่มีการผสมของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่
ง. การปฏิสนธิภายในมีการผสมของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ภายในร่างกายของเพศเมีย

ข้อ 2. สัตว์ในข้อใดที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ก. กุ้ง
ข. ปู
ค. ม้าน้ำ
ง. ดาวทะเล

ข้อ 3. พืชชนิดใดมีการสืบพันธุ์คล้ายกับไฮดรา

ก. เฟิร์น
ข. กล้วย
ค. มะพร้า
ง. ข้าว

ข้อ 4. การงอกหางใหม่ของจิ้งจก จัดเป็นการสืบพันธุ์เหมือนพลานาเรียหรือไม่

ก. เป็นการสืบพันธุ์ เพราะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น
ข. เป็นการสืบพันธุ์ เพราะทำให้จิ้งจกมีชีวิตอยู่ได้
ค. ไม่เป็นการสืบพันธุ์ เพราะไม่ได้เจริญเป็นจิ้งจกตัวใหม่
ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อ 5. ในการผสมเทียมปลา เพราะเหตุใดจึงต้องฉีดฮอร์โมนให้กับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

ก. เพื่อให้ปลาแม่พันธุ์ออกไข่จำนวนมาก
ข. เพื่อให้ปลาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ยินยอมให้ผสมเทียม
ค. เพื่อกระตุ้นให้ไข่ของปลาแม่พันธุ์สุกเต็มที่และปลาพ่อพันธุ์มีน้ำเชื้อที่สมบูรณ์
ง. เพื่อย่นระยะเวลาในการให้กำเนิดลูกปลา

ข้อ 6. พฤติกรรมใดของสัตว์เป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์

ก. การอพยพย้ายถิ่น
ข. การพรางตัว
ค. การปรับเปลี่ยนรูปร่าง
ง. การเกี้ยวพาราสี

ข้อ 7. ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ก. นิ้วหัวแม่มืองอได้ - นิ้วหัวแม่มืองอไม่ได้
ข. กระดิกนิ้วมือได้ - กระดิกนิ้วมือไม่ได้
ค. ดีดนิ้วมือได้ - ดีดนิ้วมือไม่ได้
ง. กำมือได้ - กำมือไม่ได้

ข้อ 8. หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอยู่ในส่วนใด

ก. เซลล์ร่างกาย
ข. ต่อมเหงื่อ
ค. เม็ดเลือด
ง. ยีน

สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนแบบเส้นผมปกคลุมลำตัว หายใจโดยใช้ปอด มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ มีต่อมน้ำนมใช้เลี้ยงลูก ว่ายน้ำได้และหากินในน้ำ

ข้อ 9. อยากทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใด

ก. แมวน้ำ
ข. ตุ่นปากเป็ด
ค. สิงโตทะเล
ง. วอลลัส

ข้อ 10. ถ้าต้องการไม่ให้โต๊ะไม้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ ควรแก้ปัญหาอย่างไร

ก. ใช้ผ้าปูโต๊ะคลุมโต๊ะไว้
ข. ปูด้วยผ้าพลาสติก
ค. ปูด้วยแผ่นกระจก
ง. ปูด้วยผ้ายาง


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม