www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ความไม่ยุติธรรมมักเกิดจากสิ่งใด

ก. การใช้เหตุผล
ข. ความรักเพื่อน
ค. ความรอบคอบ
ง. ความอดทน

ข้อ 2. แก้วรักเกด เวลาเกดทำผิดแก้วจะเข้าข้างเกดเสมอ ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของแก้วจะทำอย่างไร

ก. บอกให้เกดรู้ตัวว่าทำผิด
ข. บอกให้แก้วทำใจให้เป็นกลาง
ค. บอกไม่ให้คนอื่นยุ่งกับ 2 คนนี้
ง. ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะไม่เกี่ยวกับเรา

ข้อ 3. การกราบผู้ใหญ่ ต่างจากการกราบพระอย่างไร

ก. กราบพระต้องมีผ้าปูรองกราบ
ข. กราบพระต้องมีดอกไม้ธูปเทียน
ค. กราบพระแบมือ กราบผู้ใหญ่ไม่แบมือ
ง. กราบพระไม่แบมือ กราบผู้ใหญ่แบมือ

ข้อ 4. คนที่มีความสันโดษ จะมีผลดีอย่างไร

ก. มีเพื่อนรัก
ข. มีเงินมาก
ค. เรียนเก่ง
ง. มีความสุขทางใจ

ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า สันโดษ

ก. ยินดีพอใจในของของตน
ข. ไม่โลภมากอยากได้ของคนอื่น
ค. ไม่มีความกระตือรือร้น
ง. รู้จักพอตามความรู้ความสามารถของตน

ข้อ 6. ความสันโดษ มีความหมายคล้ายกับข้อใด

ก. ความพอเพียง
ข. ความพอใจ
ค. ความยินดี
ง. ความเสียสละ

ข้อ 7. ข้อใดตรงกับคำว่า ไม่สันโดษ

ก. แมนขยันทำงานเพื่อเก็บเงินสร้างบ้าน
ข. หมิวพยายามสร้างหนี้เพื่อสนองความอยากของตน
ค. หมอกไม่รู้จักพอกับการทำความดี
ง. แหม่มไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ตนเป็นใหญ่

ข้อ 8. การตัดสินว่าใครผิดใครถูก ต้องละเว้นจากข้อใด

ก. ความรัก
ข. ความเมตตา
ค. ความลำเอียง
ง. ความถูกต้อง

ข้อ 9. ใครไม่ได้ปฏิบัติตามหลักโอวาท 3 ของพระพุทธเจ้า

ก. ปิ่นพูดแต่ความจริง
ข. แป๋วนั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนา
ค. แป้งอิจฉาเพื่อนที่ได้ดีกว่าตนเอง
ง. ปอนช่วยจูงคนแก่ข้ามถนน

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ดีทางวาจา

ก. นิดพูดจาอ่อนหวาน
ข. นิ้งพูดจาไพเราะ
ค. น้ำพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์
ง. แนนพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดกัน


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม