www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

ก. เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ
ข. ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
ค. ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น
ง. แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม

ข้อ 2. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด

ก. คำนาม
ข. คำวิเศษณ์
ค. คำกริยา
ง. คำบุพบท

ข้อ 3. คำว่า “ บน ” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท

ก. เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง
ข. คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้
ค. คุณแม่นอนอยู่ชั้นบน
ง. หนังสืออยู่บนโต๊ะ

ข้อ 4. “ พ่อแม่ทำทุกสิ่ง..........ลูก” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม

ก. แก่
ข. แด่
ค. เพื่อ
ง. สำหรับ

ข้อ 5. ข้อใดใช้คำวิเศษณ์

ก. บ้านนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำ
ข. ฉันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่อง ของฉัน
ค. เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
ง. ไชโย! พวกเราชนะแล้ว

ข้อ 6. ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน

ก. ถึงเขาแก่แต่ก็ยังคล่องแคล่ว
ข. เพราะไม่สบายเขาจึงหยุดเรียน
ค. เมื่อเขาถูบ้านเสร็จเขาก็ไปเที่ยว
ง. เธอต้องไปมิฉะนั้นจะถูกจับ

ข้อ 7. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม

ก. โอ้โฮ! สวยจังเลย
ข. โธ่! น่าสงสาร
ค. เอ๊ะ! นั่นใคร
ง. แหม! ตกใจหมดเลย

ข้อ 8. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับอยู่ในพลับพลา
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสกับผู้นำโครงการ
ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสวยพระกระยาหาร
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯ มีพลานามัยสมบูรณ์

ข้อ 9. “ ฉลองพระองค์ ” หมายถึงสิ่งใด

ก. ผ้านุ่ง
ข. กางเกง
ค. รองเท้า
ง. เสื้อ

ข้อ 10. ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ก. เขาวิ่ง
ข. น้องเดิน
ค. หลานดื่มน้ำ
ง. พี่ร้องไห้


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม