www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เหตุใดเราจึงไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหม

ก. อาจทำให้กระดูกหดตัว
ข. อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ
ค. ทำให้เกิดกลิ่นตัว
ง. ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน

ข้อ 2. ข้อใดเป็นพฤติกรรมในการกินอาหารที่มีผลดีต่อกระเพาะอาหาร

ก. ใช้ช้อนกลางตักอาหาร
ข. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
ค. ไม่พูดกับเพื่อนขณะกินอาหาร
ง. บ้วนปากหลังกินอาหารเสร็จแล้ว

ข้อ 3. พิมพาไม่ชอบดื่มน้ำ พิมพามีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะใดมากที่สุด

ก. หัวใจ
ข. ปอด
ค. ไต
ง. กระเพาะอาหาร

ข้อ 4. ถ้านักเรียนท้องผูกบ่อยๆ ควรเลือกกินอาหารในข้อใด

ก. มะพร้าว
ข. นม
ค. ก๋วยเตี๋ยว
ง. มะละกอ

ข้อ 5. ยี่สุ่นใช้ฟันกัดแอปเปิ้ล ยี่สุ่นน่าจะใช้ฟันในข้อใดกัด

ก. ฟันตัด
ข. ฟันกราม
ค. ฟันน้ำนม
ง. ฟันคุด

ข้อ 6. การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนมีผลดีดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนัก
ข. ขับถ่ายอุจจาระได้ง่าย
ค. กินอาหารได้มากขึ้น
ง. ทำให้อาหารไหลลงสู่กระเพาะได้สะดวก

ข้อ 7. เหตุใดวัยรุ่นมักมีความลังเลใจและไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ

ก. ถูกพ่อแม่บังคับ
ข. ไม่แน่ใจตนเอง
ค. ต้องการเลียนแบบเพื่อน
ง. กลัวเพื่อนๆไม่รัก

ข้อ 8. เด็กวัยรุ่นมักเกิดความเพ้อฝันและชื่นชมดารา เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด

ก. ร่างกาย
ข. สังคม
ค. สติปัญญา
ง. จิตใจและอารมณ์

ข้อ 9. ถ้าต้องการให้เพื่อนยอมรับ ควรยึดหลักการใด

ก. แต่งกายให้เหมือนคนอื่น
ข. ออกไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคืน
ค. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

ข้อ 10. ถ้าวัยรุ่นติดตามข่าวสารอยู่เสมอจะมีผลดีอย่างไร

ก. เพื่อนๆยกย่อง
ข. เป็นผู้มีความรู้รอบตัวดี
ค. ทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไป
ง. ทำให้มีบุคลิกภาพดี


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม