www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอมีผลดีในแง่ใด

ก. ทำให้สุขภาพจิตดี
ข. ทำให้เรียนเก่ง
ค. ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
ง. ทำให้เป็นที่น่านับถือ

ข้อ 2. การทิ้งขยะลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

ก. ทำให้ขยะไม่มีกลิ่นเหม็น
ข. ทำให้ไม่มีคนเก็บขยะไปขาย
ค. ทำให้สัตว์ต่างๆ มาคุ้ยเขี่ยขยะไม่ได้
ง. ทำให้คนเก็บขยะชมเชย

ข้อ 3. เหตุใดเราจึงควรสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาด

ก. ทำให้ไม่เป็นโรคไข้หวัด
ข. ทำให้ไม่เป็นโรคผิวหนัง
ค. ทำให้ไม่มีกลิ่นตัว
ง. ทำให้ผิวขาวเรียบเนียน

ข้อ 4. โรคในข้อใดที่เมื่อเป็นแล้วครั้งหนึ่งก็จะไม่เป็นโรคนี้อีก

ก. โรคไข้หวัด
ข. โรคไข้เลือดออก
ค. โรคไข้มาลาเรีย
ง. โรคหัด

ข้อ 5. การงดกินอาหารบางมื้อ อาจทำให้เกิดโรคในข้อใด

ก. โรคอ้วน
ข. โรคเบาหวาน
ค. โรคโปลิโอ
ง. โรคขาดสารอาหาร

ข้อ 6. ถ้าต้องการสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา ควรเลือกกินอาหารใด

ก. กล้วยตาก
ข. แครอท
ค. มันฝรั่ง
ง. มะเขือ

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของน้ำ

ก. เป็นตัวละลายสารอาหารต่างๆ
ข. ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
ค. ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่
ง. ทำให้ร่างกายรู้สึกเจริญอาหาร

ข้อ 8. การกินอาหารจำพวกแป้งมากเกินไปมีผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้กินอาหารได้น้อย
ข. ทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนัก
ค. ทำให้เกิดโรคอ้วน
ง. ทำให้สิ้นเปลืองเงิน

ข้อ 9. การเลือกซื้อแชมพูสระผม มีหลักการในข้อใด

ก. มีราคาถูก
ข. หาซื้อง่าย
ค. มีโฆษณาทางโทรทัศน์
ง. มีฉลากระบุรายละเอียดที่สำคัญ

ข้อ 10. ข้อมูลบนฉลากข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องระบุไว้

ก. วันที่ผลิต
ข. วันหมดอายุ
ค. สถานที่จำหน่าย
ง. ส่วนประกอบที่สำคัญ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม