www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

ก. รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก
ข. วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว
ค. เขาอาบน้ำในห้องน้ำ
ง. แม่กับป้าไปวัด

ข้อ 2. ประโยคความรวมในข้อใด มีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก. ถ้าเธอไม่ไปก็อยู่บ้านนะ
ข. กว่าเขาจะมาถึงก็ค่ำมืด
ค. น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก
ง. ทั้งพ่อและแม่มีอาชีพค้าขาย

ข้อ 3. ข้อใดไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำ

ก. ขนม องุ่น สถานี
ข. ชรา ขนุน ตลาด
ค. ชะอม สะพรั่ง ชะเง้อ
ง. อร่าม สตางค์ พนัน

ข้อ 4. “ พูดไม่ออกเหมือน........... ” ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

ก. น้ำท่วมปาก
ข. น้ำนิ่งไหลลึก
ค. น้ำตาตกใน
ง. น้ำท่วมทุ่ง

ข้อ 5. “ มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุข เขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลง เพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ” ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ

ก. 10 คำ
ข. 9 คำ
ค. 8 คำ
ง. 7 คำ

ข้อ 6. “ ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย ” จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร

ก. วินัยใช้มือตบตาเพื่อน
ข. วินัยหลอกลวงเพื่อน
ค. วินัยข่มขู่เพื่อน
ง. วินัยด่าทอเพื่อน

ข้อ 7. “ เข้าตาจน ” หมายความว่าอย่างไร

ก. ไม่ได้ผลตามต้องการ
ข. ได้ผลตามเป้าหมาย
ค. หมดหนทางแก้ไข
ง. มีกำลังใจที่สู้ต่อไป

ข้อ 8. แหม! ตัดผมใหม่สวยเชียวนะ ข้อความนี้มีเครื่องหมายวรรคตอนชนิดใดกำกับอยู่

ก. อัญประกาศ
ข. มหัพภาค
ค. อัศเจรีย์
ง. นขลิขิต

ข้อ 9. ข้อใดใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง

ก. ฝนตกมากที่สุดในเดือน ม.ย.
ข. การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ค. รถคันนี้วิ่งได้ 100 กม. ต่อ ชม.
ง. ครม. กำลังประชุม

ข้อ 10. “ 11.30 น. ” อ่านว่าอย่างไร

ก. สิบเอ็ดสามสิบ
ข. สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ
ค. สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม