www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรออกแบบไว้หลายๆแบบเพื่ออะไร

ก. เอาไว้เผื่อเพื่อนๆ
ข. เอาไว้ใช้แสดงผลงาน
ค. เอาไว้ใช้ในงานต่อไป
ง. เอาไว้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ก่อนลงมือทำ

ข้อ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ต้องคำนึงถึงสรีระ และรูปร่างของผู้ใช้มากที่สุด

ก. เตียง
ข. ชั้นวางของ
ค. ตู้เสื้อผ้า
ง. เตาไฟฟ้า

ข้อ 3. ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีกอไผ่มากคนในท้องถิ่น ควรสร้างผลิตภัณฑ์ใดจึงจะเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก. อาหารกระป๋อง
ข. ตะกร้าผลไม้
ค. ปลาตะเพียนสาน
ง. ดอกไม้ประดิษฐ์

ข้อ 4. ถ้าต้องการรับข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. อ่านหนังสือหลายๆ เล่มเปรียบเทียบกัน
ข. อ่านข้อมูลเดิมซ้ำหลายๆ รอบ
ค. อ่านหนังสือที่ขายดีที่สุด
ง. อ่านหนังสือที่มีข้อมูลมากที่สุด

ข้อ 5. การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดสามารถทำได้รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

ก. ห้องสมุด
ข. การสัมภาษณ์
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. การดูโทรทัศน์

ข้อ 6. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่อ่านภาพและเอกสาร แล้วเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ก. เมาส์
ข. เครื่องขับแผ่นซีดี
ค. เครื่องพิมพ์
ง. สแกนเนอร์

ข้อ 7. หน่วยแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับการทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนใดของคนเรา

ก. ตา
ข. หู
ค. ปาก
ง. จมูก

ข้อ 8. การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์งานควรคลิกในปุ่มคำสั่งใด

ก. เมนูแทรก
ข. เมนูเครื่อง
ค. เมนูแก้ไข
ง. เมนูแฟ้ม

ข้อ 9. ในการพิมพ์งาน ถ้าต้องการลบตัวอักษรทีละตัว ควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. วางเคอร์เซอร์ไว้ท้ายคำ แล้วกดปุ่ม Backspace
ข. กดปุ่ม Delete
ค. กดปุ่ม Ctrl-x
ง. กดปุ่ม Esc

ข้อ 10. ถ้าต้องการพิมพ์อักษรตัวบนที่อยู่ด้านบนป่มพิมพ์ต้องกดที่ใดในแป้นพิมพ์

ก. Ctrl
ข. Shift
ค. Tab
ง. Esc

advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม