www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สัญลักษณ์ในภาพด้านล่างที่ใช้ในแผนที่ มีความหมายว่าอย่างไร

ก. มีพื้นที่เป็นแม่น้ำ
ข. มีพื้นที่เป็นภูเขา
ค. เส้นทางการคมนาคมทางบก
ง. เขตพื้นที่แผ่นดินไหว


ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ มารยาทที่ดีในการรายงานการประชุม

ก. ทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงาน
ข. ควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆ
ค. รายงานให้รวดเร็ว ใช้เวลาให้น้อยที่สุด
ง. อ่านรายงานอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจน

ข้อ 3. “ บักนัด ” แปลเป็นภาษาไทยมาตรฐาน ได้ว่าอย่างไร

ก. มะละกอ
ข. สับปะรด
ค. น้อยหน่า
ง. แตงโม

ข้อ 4. เรียงความมีส่วนประกอบอย่างไร

ก. ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป
ข. คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป
ค. คำนำ เนื้อเรื่อง ข้อคิดเห็น
ง. เนื้อเรื่อง สรุป ข้อคิดเห็น

ข้อ 5. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด

ก. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง
ข. ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร
ค. โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร
ง. คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ

ข้อ 6. การเขียนคำโฆษณาข้อใดถูกต้อง

ก. ใช้คำยืดยาวเพื่อความสมจริง
ข. ใช้คำที่กล่าวเกินจริง
ค. ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเฉพาะกลุ่ม
ง. เขียนบรรยายสรรพคุณตามจริง

ข้อ 7. คำในข้อใดต่างจากพวก

ก. แท็กซี่
ข. มะพร้าว
ค. แบคทีเรีย
ง. เปอร์เซ็นต์

ข้อ 8. ข้อใดเป็นคำไทยแท้

ก. เก็บ เต็ม
ข. เข็ญ เสด็จ
ค. สำเร็จ ลำเค็ญ
ง. บำเหน็จ บำเพ็ญ

ข้อ 9. ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง

ก. โปรดชะลอความเร็ว
ข. ช่วยถือของพวกนี้ให้หน่อย
ค. กรุณาอย่าเดินลัดสนาม
ง. จงใช้สะพานลอยเมื่อข้ามถนน

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการทักทายทางโทรศัพท์ที่มีมารยาทน้อยที่สุด

ก. สมรเหรอ จิตรีพูดนะ ช่วยไปตามสมทรงมาพูดกับฉันหน่อย
ข. ดิฉันขอเรียนสายคุณสมพรหน่อยนะคะ
ค. สวัสดีครับ ผมขอเรียนสายคุณ จุรีพร ครับ
ง. ใครรับสายน่ะ ไปบอกคุณอนงค์มารับสายหน่อยสิ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม