www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง rn

ก. corn
ข. long
ค. card
ง. ever

ข้อ 2. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง rm

ก. mark
ข. farm
ค. flower
ง. them

ข้อ 3. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง st

ก. great
ข. fish
ค. first
ง strong

ข้อ 4. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง st

ก. sleep
ข. shock
ค. stamp
ง. ghost

ข้อ 5. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง rk

ก. arm
ข. park
ค. team
ง. same

ข้อ 6. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง ld

ก. found
ข. pink
ค. gold
ง. doll

ข้อ 7. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง ld

ก. field
ข. else
ค. long
ง. black

ข้อ 8. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง nd

ก. fish
ข. doll
ค. town
ง. hand

ข้อ 9. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง nd

ก. house
ข. club
ค. ground
ง. thank

ข้อ 10. ข้อใดมีคำที่มีเสียงทาบหลัง nk

ก. board
ข. drink
ค. sing
ง. black


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม