www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6

ชุด 7

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. นารีรัตน์ให้คนกู้เงินไปคิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี พอครบปีนารีรัตน์ได้ดอกเบี้ย 1,800 บาท นารีรัตน์ให้เขากู้เงินไปกี่บาท

ก. 13,000 บาท
ข. 14,000 บาท
ค. 15,000 บาท
ง. 16,000 บาท

ข้อ 2. ขายรถจักรยานยนต์ราคา 20,160 บาท จะได้กำไร 40 % แต่เมื่อลดราคาลงเหลือ 18,000 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

ก. กำไร 20%
ข. กำไร 25%
ค. ขาดทุน 20%
ง. ขาดทุน 25%

ข้อ 3. ติดราคาขายตู้เสื้อผ้าไว้ 3,500 บาท ลดราคา 25% และติดราคาขายโต๊ะไว้ 1,200 ลดราคา 5% ขายตู้เสื้อผ้าและโต๊ะไปราคาต่างกันกี่บาท

ก. 1,400 บาท
ข. 1,460 บาท
ค. 1,485 บาท
ง. 1,500 บาท

ข้อ 4. ฝากเงิน 2,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 7.25% และดอกเบี้ยต้องเสียภาษี 15% เมื่อครบปีจะได้รับเงินรวมทั้งหมดกี่บาท

ก. 2,120.75 บาท
ข. 2,123.75 บาท
ค. 2,120.25 บาท
ง. 2,123.25 บาท

ข้อ 5. ลดราคากล้องถ่ายรูป 15% ถ้าติดราคาไว้ 15,800 บาท จะขายให้ลูกค้ากี่บาท

ก. 13,430 บาท
ข. 14,340 บาท
ค. 15,430 บาท
ง. 16,340 บาท

ข้อ 6. ทินกรซื้อรถยนต์ราคา 480,000 บาท ขายต่อให้กมลได้กำไร 12% กมลขายต่อให้ชาคริตขาดทุน 5% ชาคริตซื้อรถยนต์มาราคากี่บาท

ก. 537,600 บาท
ข. 510,720 บาท
ค. 437,600 บาท
ง. 410,720 บาท

ข้อ 7. ในห้องสมุดแห่งหนึ่งมีจำนวนหนังสือทั้งหมด 185,000 เล่ม มีหนังสือวิทยาศาสตร์ร้อยละ 19 ของหนังสือทั้งหมด และมีหนังสืออ่านนอกเวลาร้อยละ 25 ของหนังสือทั้งหมด หนังสือวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อยกว่าหนังสืออ่านนอกเวลากี่เล่ม

ก. 12,120 เล่ม
ข. 12,000 เล่ม
ค. 11,100 เล่ม
ง. 11,000 เล่ม

ข้อ 8. ชาวนาขายข้าวเปลือกเกวียนละ 7,500 บาท ขาดทุน 20 % ถ้าชาวนาต้องการกำไร 10% ต้องขายข้าวเปลือกเกวียนละกี่บาท

ก. 10,312.50 บาท
ข. 10,315.00 บาท
ค. 11,312.50 บาท
ง. 11,315.00 บาท

ข้อ 9. จิตขายเครื่องซักผ้า 9,500 บาท ขาดทุน 15% ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 5% ต้องขายในราคาประมาณกี่บาท

ก. 12,125 บาท
ข. 12,000 บาท
ค. 11,935 บาท
ง. 11,735 บาท

ข้อ 10. วรรณาขายบ้านให้นทีขาดทุน 10% นทีขายให้จตุพรได้กำไร 5% จตุพรซื้อบ้านไว้ในราคา 1,200,000 บาท วรรณาซื้อบ้านมาราคาประมาณกี่บาท

ก. 1,169,841 บาท
ข. 1,259,890 บาท
ค. 1,269,841 บาท
ง. 1,369,741 บาท


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม