www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สุนัขมีการเจริญแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นเดียวกับสัตว์ในข้อใด

ก. กบ
ข. แมลงปอ
ค. แมลงสามง่าม
ง. ผีเสื้อ

ข้อ 2. เราสามารถพบตัวอ่อนของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์ที่ใด

ก. บนพื้นดิน
ข. บนต้นไม้
ค. ตามกิ่งไม้ผุ
ง. ในน้ำ

ข้อ 3. จากแผนภาพ น่าจะเป็นการเจริญเติบโตของสัตว์ในข้อใด

ก. กบ
ข. เหา
ค. ด้วง
ง. แมลงปอ


ข้อ 4. การเจริญเติบโตแบบใดมีระยะดักแด้

ก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย
ค. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์
ง. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์

ข้อ 5. สัตว์ในข้อใดมีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์

ก. ยุง, ผีเสื้อ และแมลงปอ
ข. แมลงวัน, แมลงสาบ และเพลี้ย
ค. เหา, แมลงสามง่าม และด้วง
ง. ผีเสื้อ, แมลงวัน และด้วง

ข้อ 6. ข้อใดถูกต้อง

ก. ปลวกมีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์
ข. ตัวอ่อนแมลงปออาศัยอยู่บนต้นไม้
ค. แมลงสาบมีการเจริญเติบโตระยะดักแด้
ง. ยุงมีการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 4 ขั้น

ข้อ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกินอาหารของสัตว์

ก. นกอินทรีกินงูเป็นอาหาร
ข. หมูป่ากินจระเข้เป็นอาหาร
ค. กระต่ายกินนกเป็นอาหาร
ง. กบกินงูเป็นอาหาร

ข้อ 8. สัตว์ในข้อใดที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

ก. งู
ข. เป็ด
ค. ช้าง
ง. จระเข้

ข้อ 9. หากนักเรียนเลี้ยงเหยี่ยว นักเรียนจะให้อะไรเป็นอาหาร

ก. ผลไม้
ข. ใบหญ้า
ค. เนื้อสัตว์
ง. ผัก

ข้อ 10. ข้อใดถูกต้อง

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม