www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สัตว์ชนิดใดมีการเคลื่อนที่คล้ายกับงู

ก. ไส้เดือน
ข. หมึก
ค. หอยทาก
ง. กิ้งกือ

ข้อ 2. สัตว์ในข้อใดมีฟันใช้บดเคี้ยวดีที่สุด

ก. กระรอก
ข. หนู
ค. ม้า
ง. เป็ด

ข้อ 3. สัตว์ในข้อใดล่าสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร

ก. หมีแพนด้า
ข. สิงโต
ค. จิงโจ้
ง. ม้าลาย

ข้อ 4. สัตว์ในข้อใดกินอาหารแตกต่างจากสัตว์อื่น

ก. กบ
ข. งู
ค. อูฐ
ง. เสือ

ข้อ 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในน้ำใช้อวัยวะใดในการหายใจ

ก. แผ่นเหงือก
ข. ปอด
ค. ผิวหนัง
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ

ข้อ 6. สัตว์ในข้อใดมีขนแบบเส้นปกคลุมร่างกาย

ก. เสือ , แมว
ข. งู , ม้า
ค. ปลา , หนู
ง. จระเข้ , สุนัข

ข้อ 7. ระบบอวัยวะใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์

ก. ระบบฮอร์โมน
ข. ระบบกล้ามเนื้อ
ค. ระบบหมุนเวียนเลือด
ง. ระบบห่อหุ้มร่างกาย

ข้อ 8. เพราะเหตุใดปอดของนกจึงมีถุงลมพิเศษแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น

ก. เพื่อป้องกันความหนาวเย็นขณะบิน
ข. เพื่อช่วยในการพองตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ค. เพื่อกักเก็บก๊าซออกซิเจนไว้หายใจขณะบิน
ง. ไม่มีข้อถูก


ข้อ 9. การเปลี่ยนสีของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลื้อยคลานเกี่ยวข้องกับระบบใด

ก. ระบบฮอร์โมน
ข. ระบบประสาท
ค. ระบบกล้ามเนื้อ
ง. ระบบห่อหุ้มร่างกาย

ข้อ 10. สัตว์บกมีอวัยวะใดในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

ก. จมูก
ข. เหงือก
ค. ผิวหนัง
ง. ปอด


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม