www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สิ่งสำคัญในการสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศ คือข้อใด

ก. เม็ดเลือด และหัวใจ
ข. หัวใจ และสปอร์
ค. สเปิร์ม และเซลล์ไข่
ง. อสุจิ และเม็ดเลือด

ข้อ 2. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ก. มีถุงสำหรับพักอาหาร
ข. เวลากินอาหารจะเคี้ยวช้าๆ
ค. มีกระเพาะอาหารขนาดใหญ่
ง. สำรอกอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวใหม่ได้

ข้อ 3. อวัยวะใดของสัตว์ที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสีย

ก. ไต
ข. ลำไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. ถุงพักอาหาร

ทวีพบสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในหนองน้ำ ลำตัวกลม มีหาง ตัวมีสีคล้ำ ไม่มีขา เขาสังเกตเห็นสัตว์ชนิดนี้หายใจด้วยเหงือก และเคลื่อนที่โดยใช้หาง

ข้อ 4. อยากทราบว่า ทวีพบตัวอ่อนของสัตว์ประเภทใด

ก. สัตว์เลื้อยคลาน
ข. สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
ค. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอแก่การสรุป

ข้อ 5. สัตว์ชนิดใดมีรูปร่างเพรียว มีหางยาว วิ่งเร็วเมื่อถูกทำร้ายจะสลัดหางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรู

ก. จระเข้
ข. งู
ค. กิ้งก่า
ง. ตะโขง

ข้อ 6. เพราะเหตุใดจิ้งจกและตุ๊กแกจึงสามารถไต่ไปตามเพดานได้โดยไม่หล่นลงมา

ก. ความดันอากาศกดลำตัวไว้ให้ติดกับเพดาน
ข. ปลายขนที่นิ้วเท้าช่วยดูดเพดานไว้ทำให้จิ้งจกและตุ๊กแกไม่หล่นลงมา
ค. ปลายนิ้วเท้าของจิ้งจกและตุ๊กแกมียางเหนียวช่วยดูดเพดาน
ง. ลำตัวของจิ้งจกและตุ๊กแกสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลกได้

ข้อ 7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดใช้ขาในการเคลื่อนที่

ก. หมึก
ข. หอย
ค. ไฮดรา
ง. กิ้งกือ

ข้อ 8. ในระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์หัวใจทำหน้าที่ร่วมกับอวัยวะใด

ก. ปอด
ข. ตับ
ค. ตับอ่อน
ง. ม้าม

ข้อ 9. การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายของสัตว์สามารถขับถ่ายออกมาในรูปแบบใดบ้าง

ก. เหงื่อ
ข. ปัสสาวะ
ค. ลมหายใจออก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่การสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำ

ก. การสร้างสปอร์
ข. การปฏิสนธิ
ค. การแบ่งเป็น 2 ส่วน
ง. การงอกใหม่


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม