www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การจับชีพจร เป็นการตรวจสอบความปกติของอวัยวะในระบบใด

ก. ระบบสืบพันธุ์
ข. ระบบขับถ่าย
ค. ระบบหายใจ
ง. ระบบหมุนเวียนโลหิต

ข้อ 2. ข้อใดจับคู่ไม่สัมพันธ์กัน

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ – จมูก
ข. เหงื่อ – ผิวหนัง
ค. อุจจาระ – ทวารหนัก
ง. ปัสสาวะ – ไต

ระบบย่อยอาหาร: ลำไส้เล็ก
ระบบหมุนเวียนโลหิต: หัวใจ
ระบบหายใจ : A

ข้อ 3. อวัยวะ A คืออวัยวะในข้อใด

ก. ไต
ข. ปอด
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ลำไส้ใหญ่


ข้อ 4. หากต้องการจับชีพจร ควรจับที่บริเวณใด

ก. นิ้วมือ
ข. คาง
ค. ลำคอ
ง. จมูก

ข้อ 5. เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่อะไร

ก. ทำลายเชื้อโรค
ข. ย่อยอาหาร
ค. ลำเลียงก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
ง. ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติ

ข้อ 6. น้ำดีจากตับมีประโยชน์อย่างไร

ก. ย่อยอาหารประเภทโปรตีน
ข. ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ
ค. ทำให้ลำไส้ใหญ่กำจัดกากอาหารได้เร็วขึ้น
ง. ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานอย่างปกติ

ข้อ 7. การเต้นของชีพจรเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

ก. การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
ข. การหดและขยายตัวของหลอดเลือดตามการเต้นของหัวใจ
ค. การบีบตัวเพื่อย่อยอาหารของลำไส้เล็ก
ง. การบีบตัวของลำไส้ใหญ่เพื่อกำจัดอาหาร

ข้อ 8. การเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก. น้ำปูนใสมีปริมาณลดลง
ข. น้ำปูนใสเปลี่ยนเป็นสีดำ
ค. น้ำปูนใสมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ง. น้ำปูนใสขุ่น

ข้อ 9. ใครควรมีอัตราการหายใจสูงกว่าผู้อื่น

ก. จิ๊บนั่งอ่านหนังสือเรียน
ข. ต้องเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ค. กุ้งช่วยแม่จัดสวนหน้าบ้าน
ง. โอ๋นอนหลับอยู่ในห้อง

ข้อ 10. การทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือในข้อใด

ก. เครื่องดูดฝุ่น
ข. เครื่องสูบน้ำ
ค. เครื่องซักผ้า
ง. เครื่องตัดหญ้า


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม