www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. จากแผนภูมิด้านล่างเป็นผนภูมิระบบใด และอวัยวะใดที่ถัดจากปาก

ก. ระบบย่อยอาหาร – หลอดอาหาร
ข. ระบบขับถ่าย – หลอดอาหาร
ค. ระบบลำเลียงเลือด – หลอดลม
ง. ระบบหายใจ - หลอดลม

ข้อ 2. การไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์มีลักษณะอย่างไร

ก. ไหลย้อนกลับไปมา
ข. ไหลเวียนไปทางเดียว
ค. ไหลไปทางซ้ายแล้ววนกลับทางขวา
ง. ไหลไปทางขวาแล้ววนกลับทางซ้าย

ข้อ 3. ขณะหายใจเข้า – ออก กะบังลมจะทำงานสัมพันธ์กับอวัยวะใด

ก. ปอด
ข. ถุงลม
ค. หลอดลม
ง. กระดูกซี่โครง

ข้อ 4. ข้อใดถูกต้อง

ก. การรู้สึกเย็นเกิดจากการสัมผัส
ข. ความร้อนทำให้ร่างกายสดชื่น
ค. การได้ยินเกิดจากการส่งผ่านพลังงานแม่เหล็ก
ง. ความร้อนเกิดจากมลพิษ

ข้อ 5. อวัยวะส่วนใดทำหน้าที่ในการกรองสารพิษ

ก. ปอด
ข. ม้าม
ค. ไต
ง. ตับ

ข้อ 6. อวัยวะใดทำหน้าที่ผลิตน้ำสำหรับช่วยย่อยอาหาร

ก. ตับ และถุงน้ำดี
ข. ปอด
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. หลอดอาหาร

ข้อ 7. คนขับรถต้องการกระตุ้นระบบประสาทส่วนใดเพื่อไม่ให้เกิดการง่วงนอน

ก. ประเภทกดประสาท
ข. ประเภทหลอนประสาท
ค. ประเภทกระตุ้นประสาท
ง. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

ข้อ 8. ส่วนใดเป็นส่วนนอกสุดของร่างกาย

ก. ขน
ข. หนังแท้
ค. กระดูก
ง. ลิ้น

ข้อ 9. กล้ามเนื้อแบ่งได้เป็นกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

ข้อ 10. อวัยวะใดมีเซลล์ประสาทมากที่สุด

ก. ฝ่าเท้า
ข. ฝ่ามือ
ค. นิ้วมือ
ง. แก้ม

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม