www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 6

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. อาหารประเภทใดถ้าบริโภคมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคอ้วน

ก. ผักสด
ข. เนื้อสัตว์
ค. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
ง. แป้ง และน้ำตาล

ข้อ 2. สิ่งใดที่แสดงว่าร่างกายมีการเจริญเติบโต

ก. การขึ้นของฟันแท้
ข. ลักษณะนิสัย
ค. การมองเห็น
ง. การกิน

ข้อ 3. หากต้องการลดน้ำหนักควรทำเช่นไร

ก. ไม่รับประทานอาหารเช้า
ข. รับประทานยาลดความอ้วน
ค. ดื่มน้ำแทนการรับประทานอาหาร
ง. ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อ 4. ด.ญ. อลิสา อายุ 10 ปี สูง 130 เซนติเมตรน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ด.ญ. อลิสา มีรูปร่างในเกณฑ์ใด

ก. อ้วน
ข. ท้วม
ค. ผอม
ง. สมส่วน

ข้อ 5. การปฏิบัติตามข้อใดไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพดี

ก. พักผ่อนให้เพียงพอ
ข. ออกกำลังกายเป็นประจำ
ค. ใช้สารเสพติดเพียงเล็กน้อย
ง. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ข้อ 6. สิ่งใดไม่ใช่การวัดการเจริญเติบโต

ก. ความยาวของเส้นรอบเอว
ข. ความยาวของลำตัว
ค. การขึ้นของฟันแท้
ง. ความยาวของเส้นรอบอก

ข้อ 7. การเจริญเติบโตของวัยใดที่กล้ามเนื้อยังมีน้อยและควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้

ก. เด็กวัยแรกเกิด
ข. เด็กก่อนวัยเรียน
ค. เด็กวัยเรียน
ง. เด็กวัยรุ่น

ข้อ 8. การติดตามการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงควรทำเมื่อใด

ก. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ค. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ง. ทุกวัน


ข้อ 9. อุปกรณ์ใดใช้วัดความเจริญเติบโตของร่างกาย

ก. เทอร์มอมิเตอร์
ข. เครื่องชั่งน้ำหนัก
ค. ที่วัดส่วนสูง
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ข้อ 10. บุคคลในข้อใดดูแลตัวเองได้ดีที่สุด

ก. ต้นรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ
ข. ต้อยดื่มกาแฟ เพื่อไม่ให้ง่วงเวลาอ่านหนังสือ
ค. ตู๋นอนดึกเพราะเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง. ตุ๊กไม่รับประทานข้าวเช้าเพราะรีบไปโรงเรียน


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม