www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรม

ก. สารินนอนตื่นสาย
ข. สาวิกาสั่งสอนอบรมลูกๆ
ค. บัณฑิตบริจาคเงินให้คนจน
ง. เมธีเข้าแถวซื้อของตามลำดับ

ข้อ 2. วัฒนธรรมพื้นบ้านมักสืบทอดด้วยวิธีใด

ก. การค้นคว้า
ข. การบันทึก
ค. การบอกเล่า
ง. ผ่านดาวเทียม

ข้อ 3. วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นต่างกันหรือคล้ายกันเกิดจากหลายสาเหตุ ยกเว้นข้อใด

ก. ทรัพยากร
ข. ความเชื่อ
ค. ฐานะของคนในสังคม
ง. สภาพภูมิศาสตร์

ข้อ 4. ใครปฏิบัติผิดประเพณี

ก. ฟ้าเล่นปริศนาคำทายกับเพื่อน
ข. ต่อทักทายผู้ใหญ่ด้วยการจับมือ
ค. ฝนแต่งตัวสวยทุกวัน
ง. วีบูชาแม่โพสพ

ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ก. น้ำท่วม
ข. ภูมิอากาศ
ค. รัฐบาลคอร์รัปชั่น
ง. ประชากรหนาแน่น

ข้อ 6. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานทั้งหมด

ก. รำมโนราห์ ลำตัด ผีตาโขน
ข. หมอลำ แห่นางแมว ผีตาโขน
ค. หนังตะลุง หมอลำ ลำตัด
ง. แห่นางแมว หนังตะลุง ไหลเรือไฟ

ข้อ 7. ข้อใดเป็นวิถีชาวบ้าน

ก. สร้างบ้านสองชั้น
ข. ผู้หญิงจะนุ่งกระโปรง
ค. กินอาหารโดยใช้มือเปิบ
ง. สวมหมวกทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

ข้อ 8. ใครไม่รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

ก. หนิงไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวัน
ข. อ้อมพูดภาษาไทยอีสานกับเพื่อน
ค. ปอมเรียนร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ง. เปรี้ยวแต่งกายตามแฟชั่น

ข้อ 9. เราควรรักษาวัฒนธรรมไทย เพื่ออะไร

ก. แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย
ข. เป็นแบบอย่างแก่ชาวต่างชาติ
ค. ผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติ
ง. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

ข้อ 10. วัฒนธรรมพื้นบ้านข้อใดเป็นการทดสอบเชาว์ปัญญา

ก. นิทาน
ข. ตำนาน
ค. สุภาษิต
ง. ปริศนาคำทาย


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม