www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออะไร

ก. แก้ปัญหาความยากจน
ข. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ค. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ง. แก้ปัญหาการศึกษา

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ที่มาของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ก. ความรู้
ข. ปัญหา
ค. ความร่ำรวย
ง. ประสบการณ์

ข้อ 3. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาประเภทหัตถกรรม

ก. เครื่องจักสาน
ข. เครื่องสำอางค์
ค. ข้าวซ้อมมือ
ง. ปลากระป๋อง

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาโดยอาศัยประสบการณ์

ก. ลงมือทดลองทำเอง
ข. แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ค. พัฒนาผลงานตลอดเวลา
ง. เลียนแบบผลงานผู้อื่นทุกชิ้น

ข้อ 5. ข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยน้อยที่สุด

ก. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ข. การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
ค. โครงการหลวงดอยอินทนนท์
ง. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อ 6. เหตุใดชาวภาคเหนือ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนที่มีหน้าต่างเล็ก

ก. ป้องกันสัตว์ป่า
ข. ป้องกันคนร้าย
ค. ป้องกันลมหนาว
ง. เพื่อความสวยงาม

ข้อ 7. การปลูกพืชแบบขั้นบันได เป็นภูมิปัญญาที่พบในภาคใด

ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
ง. ภาคตะวันออก

ข้อ 8. เหตุใดคนในภาคอีสานจึงนิยมแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย

ก. มีความสวยงาม
ข. ราคาถูกกว่าชนิดอื่น
ค. อากาศร้อนและแห้งแล้ง
ง. มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

ข้อ 9. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารที่ไม่สัมพันธ์กัน

ก. ภาคใต้ – แกงไตปลา
ข. ภาคเหนือ – แกงเหลือง
ค. ภาคอีสาน – ส้มตำ
ง. ภาคกลาง – แกงเขียวหวาน

ข้อ 10. ภูมิปัญญาในข้อใดนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต

ก. สุ่มดักปลา
ข. ทุเรียนกวน
ค. หม้อน้ำดินเผา
ง. การใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม